Czym jest WhitePress i jak można go wykorzystać?

Czym jest WhitePress i jak można go wykorzystać?

Platforma WhitePress jest wszechstronnym w użyciu narzędziem, służącym do pozycjonowania stron internetowych. Jest to portal o bardzo szerokich możliwościach, służący przede wszystkim pośredniczeniu w kontaktach biznesowych pomiędzy wydawcami oraz reklamodawcami. Serwis umożliwia m.in. publikację artykułów sponsorowanych, a także eksperckich, fachowych publikacji.

WhitePress pozwala także na dodatkowe promowanie artykułów na stronach partnerskich wydawców oraz mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. Wszystko to uzależnione jest od wybranej oferty. Ponadto sami wydawcy i reklamodawcy mogą za pośrednictwem platformy skorzystać z dodatkowej promocji artykułów w modelu CPC (z ang. Cost per Click) za pomocą Content Stream.

Światowy charakter marki WhitePress

Portal powstały w Bielsku-Białej – pomimo krótkiej obecności na rynku (nieco ponad 4 lata, lub 7 lat licząc od daty pierwszej rejestracji domeny whitepress.pl, a nie dany powstania spółki) – jest już dobrze znany w środowisku SEO. Jest też coraz bardziej doceniany na arenie międzynarodowej. Jego ekspansja wciąż trwa. WhitePress świadczy i równocześnie rozwija portfolio usług. Jednocześnie oferuje je w coraz większej liczbie krajów.  Marka jest już obecna między innymi w krajach, takich jak Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Węgry. W najbliższym czasie WhitePress chce wejść do kolejnych krajów, takich jak Ukraina, Bułgaria„ Anglia,  USA czy Rosja (w niedalekiej przyszłości).

Krótka historia platformy WhitePress

Spółka o statusie prawnym z ograniczoną odpowiedzialnością, która odpowiada za działalność gospodarczą portalu WhitePress Z. O. O, została powołana do życia 7 grudnia 2016 roku (z przekształcenia spółki WhitePress s.c.). Jej kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 PLN (stan bieżący na dzień 13 lipca 2020 r.). Właścicielem kapitału podstawowego są:

 • Paweł Strykowski – osoba fizyczna krajowa – 18 udziałów o łącznej wysokości 9000 zł
 • Tomasz Kwaśny – osoba fizyczna krajowa – 12 udziałów o łącznej wysokości 6000 zł,
 • Grupa Netsprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Regon:363447955) –  osoba prawna –  70 udziałów o łącznej wartości 35 000 zł.

Główna siedziba firmy znajduje się przy ul. Legionów 26/28, 43-300 w Bielsku-Białej. Ze sprawozdania finansowego firmy za 2019 rok (01.01.2019 do 31.12.2019), przygotowanego w dniu 29.05.2020, możemy się dowiedzieć, że przychody ze sprzedaży wynoszą 19 828 409,30 złotych. W poprzednim roku przychody wynosiły 14 753 552,19 złotych. Zysk netto z działalności (po wszystkich odpisach i podatkach) wynosi 2 399 488,56 złotych. Zgodnie z uchwałą nr 5 ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników, cały zysk za 2019 rok zostanie przeznaczony na dywidendę.

Whitepress – zbiór najważniejszych definicji

1. Wydawca:

Wydawcą w WhitePress może zostać każdy właściciel/ autor strony internetowej albo strony blogowej, który spełnia określone wymagania jakościowe (np. autor bloga musi mieć liczbę od 250 do 5000 aktywnych czytelników), żeby strona mogła być dodana do systemu. Wcześniej jednak taka strona www musi przejść proces weryfikacji, a sam wydawca zobowiązany jest podać informacje o jej tematyce, a także inne, w tym dane dotyczące miesięcznego ruchu, profili w Social Media, cenie ofertowej publikacji oraz dodatkowych opcjach promocji/ promowania własnej witryny Sieci Web.

2. Reklamodawca:

Reklamodawcą staje się każda osoba, która za pośrednictwem platformy WhitePress zleca opracowanie, zredagowanie (napisanie) artykułów albo publikacji wartościowych i merytorycznych treści w postaci eksperckich artykułów gościnnych czy też artykułów sponsorowanych na stronach wydawców znajdujących się w bazie WhitePress lub współpracujących z portalem na odrębnych warunkach.

Dodatkowa oferta produktowa serwisu WhitePress

Firma WhitePress prowadzi liczne oraz będące zakrojone na szeroką skalę szkolenia online i stacjonarne w całej Polsce. Kursy odbywają się zarówno w weekendy, jak i dni robocze.

Zasady współpracy z serwisem – wersja skrócona dla: wydawców, reklamodawców, influencerów

#1. Reklamodawcy:

Każdy artykuł, zanim ostatecznie zostanie dostarczony/ doręczony Wydawcy, przechodzi przez wieloetapową weryfikację serwisu pod kątem: unikalności treści, poprawności oraz poszukiwaniem prawnie zakazanych słów kluczowych.

Wszystkie artykuły sponsorowane są weryfikowane przez portal WhitePress w sposób- zautomatyzowany (przez system). W praktyce oznacza to m.in.: jeżeli dany artykuł przejdzie pomyślnie weryfikację, wówczas będzie gotowy do publikacji nawet już po kilkunastu sekundach.

Natomiast, jeśli jego treść będzie nieunikalna albo konkretna publikacja budzi jakiekolwiek wątpliwości, redakcja WhitePress’a – dokonuje w takiej sytuacji ręczną, osobną weryfikację, przy tym wskazując możliwe błędy albo konkretne fragmenty – z przeznaczeniem do ich korekty, poprawy.

#2. Wydawcy:

Aby strona Wydawcy została dopuszczona (dodana) do systemu, musi ona spełniać określone wymogi, np.: muszą znaleźć się na niej- wymagane informacje o portalu, a także zawartość mająca: minimalnie jedną wymaganą przez regulamin wewnętrzny WhitePress- ofertę treści dla jej końcowych czytelników.

W kolejnym kroku serwis oceniany jest przez zespół redakcyjny WhitePress. Administracja serwisu zakłada, że nie interesują ją strony o oglądalności poniżej 3000 użytkowników miesięcznie i strona taka posiada aktywny tzw. wskaźnik SEMSTORM, (wynoszący poniżej 100).

Artykuły gościnne sprawdzane są (weryfikowane) zawsze ręcznie przez redakcję WhitePress (w godzinach roboczych). Etap procesowy przebiega zazwyczaj w terminie: od kilkunastu minut do 1 godziny. Redakcja portalu w tym czasie sprawdza, czy publikacja nie nosi znamion, cech czysto-reklamowych oraz czy została prawidłowo zamieszczona w niej stopka wraz z linkiem.

Nie są także akceptowalne serwisy, które są:

 • zaniedbane,
 • nieaktualizowane,
 • niedokończone,
 • niespójnie merytorycznie oraz logicznie,
 • zaśmiecone płatnymi lub agresywnymi linkami, w tym reklamami.

Co więcej, w trakcie oceny strony www przez portal uwzględnia się:

 • wygląd (m.in.: menu, grafika),
 • staranność dobieranych tekstów i widoczność w wynikach wyszukiwarki.

Równolegle zespół z WhitePress dokonuje analizy w czasie rzeczywisty takich rzeczy jak:

podstawowe wskaźniki SEO, typu: DR, AR, TF, dane statystyczne będące podawane/ przedstawiane przez najpopularniejsze programy.

Nie dopuszczane zostają przez portal do dalszego użytku następujące serwisy:

 • strony internetowe, traktujące wyłącznie tylko o tematyce SEO (w tym zaplecze),
 • strony naruszające prawo polskie i prawo prasowe, a także prawa międzynawowe innych państw,
 • strony martwe lub będące rzadko moderowane przez Moderatorów, Administratorów,
 • serwisy znajdujące się co dopiero w budowie, niestaranne, niewyposażonych w funkcjonalnie przydatne moduły do publikacji dalszych artykułów.

#3. Influencerzy:

Osoba będąca influencerem musi aktywnie prowadzić przynajmniej jeden z kanałów. Przy tym kanał musi spełniać minimalne wymagania.

Minimalne wymagania jakościowe (jeden z warunków z poniższej listy koniecznie musi zostać spełniony) to:

 • Blog – liczba aktywnych userów to: 1000 osób,
 • Kanał w portalu wideo-streamingowym typu YouTube liczba: min. 500 subskrybentów,
 • Własny Fanpage na Facebooku liczba: 5000 fanów,
 • Portal Twitter z liczbą: 1000 aktywnych followersów,
 • Serwis Instagram musi mieć: 5000 obserwujących go fanów,
 • Konto LinkedIn minimalna liczba to: 500 obserwujących go osób,
 • Komunikator Snapchat: minimum to 1000 widzów.

Blogi i kanały SM, które nie zostaną dopuszczone przez platformę, to m.in.:

 • Strony zapleczowe, typowo (pod SEO),
 • Serwisy naruszające prawo polskie,
 • Nieaktywne, martwe miejsca w Sieci (będące już nie aktualizowane), albo w budowie lub niestaranne zaprojektowane (przygotowane),
 • W tym również – nie zostaną dopuszczone przez WhitePress serwisy internetowe służące tylko i wyłącznie do kampanii content marketingowych (do tego celu, ponadto do tych celów służy- zakładka wydawca).

Uwaga!:

Influencer: to osoba, potocznie określana jako: propagator, promotor treści internetowych z danej branży.

Z czego wynika fenomen portalu WhitePress?

Portal skupia najważniejsze grupy twórców, autorów contentu internetowego, czyli inaczej wydawców, reklamodawców i influencerów. Jednocześnie na sukces firmy  wysoka rozpoznawalność tego serwisu, a także jego rentowność. WhitePress ma szeroki wpływ na internet, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach.

WhitePress – zalety portalu (z punktu widzenia reklamodawcy)

Najważniejsze zalety platformy WhitePress to:

 • opracowywanie/ redagowanie: unikalnych, niepowtarzalnych treści, takich jak  teksty marketingowe, artykuły sponsorowane, notki dla prasy (prasowe), artykuły eksperckie, gościnnych, czy infografik,
 • pozyskiwanie wartościowego ruchu użytkowników w witrynach internetowych, na podstawie atrakcyjnych stawek CPC,
 • podczas każdej publikacji serwis pełni rolę pośrednika między wydawcami a reklamodawcami (artykułów sponsorowanych i content marketingowych), jednak co najważniejsze, WhitePress jest tutaj tzw. sprawiedliwym arbitrem (sędzią), stojącym na straży interesów każdej z obydwu ze stron,
 • Whitepress wielokrotnie ma znacznie bardziej atrakcyjne stawki, niż te, które można osiągnąć samodzielnie z wydawcą,
 • platforma znacznie upraszcza komunikację pomiędzy reklamodawcami a wydawcami,
 • Whitepress agreguje wszystko w jednym miejscu,
 • portal to dobra baza danych – wszystko zebrane w jednym miejscu,
 • Whitepress pobiera automatycznie dużą ilość danych, które są wartościowe z punktu widzenia SEO,
 • można liczyć na bardzo dobry support – szybki kontakt telefoniczny i mailowy,
 • Wspomniany wyżej support jest nie tylko szybki, ale także skuteczny – problemy z wydawcami rozwiązane są szybko i sprawnie,
 • bardzo dobra automatyzacja, np. generowanie faktur, raportów itp.,
 • Whitepress weryfikuje statystyki stron internetowych, więc jeżeli mamy zaufanie do teamu Whitepress’a można brać pod uwagę te statystyki
 • ostatnio pojawiła się nowość – niższej jakości strony internetowe są oznaczone innym kolorem,
 • część wydawców bardzo uczciwie podchodzi do współpracy – opublikowałem artykuł na jednej ze stron grupy Wp.pl – niestety publikacja się przeciągneła i akurat w dniu publikacji nie miałem jak sprawdzić, czy artykuł był rzeczywiście opublikowany na stronie głównej. Po wysłaniu wiadomości artykuł ponownie wskoczył na stronę główną na kilka dni.
 • Whitepress cały czas się rozwija!

Whitepress – wady portalu (z punktu widzenia reklamodawcy)

 

Z uwagi na fakt, że nie zawsze jest tak, jak powinno być, prezentuję poniżej moje uwagi na temat działania portalu Whitepress:

 • zlecanie artykułów dla zespołu Whitepress – zdarza się, że jakość jest niższa, niż możnaby oczekiwać. Teksty bywają przeciętne, a przy stawce co najmniej 25 PLN netto za 1k znaków można znaleźć usługi wyższej jakości. Artykuły Premium to koszt 50 złotych za 1000 znaków,
 • niektórzy wydawcy oferują w cenie publikacji artykułu także napisanie go (dla niektórych ofert), niestety te artykuły to typowa loteria. Niektóre teksty są naprawdę bardzo dobre, po innych widać, że osoba pisząca teksty poszła po linii najmniejszego oporu. W przypadku wielu stron teksty nie są dłuższe niż 2 tysiące znaków, a może się zdarzyć, że w tej liczbie znaków pojawi się także obszerny cytat ze strony internetowej,
 • statystyki stron – nie wiem dokładnie jak statystyki Google Analytics są weryfikowane, ale w przeszłości zdarzało się, że spora część ruchu pochodzi z Chin. Mam tutaj na myśli ruch generowany w sposób sztuczny,
 • brak informacji o tym, jaki artykuł osiągnął rekordową liczbę odsłon – w przeszłości wielokrotnie sugerowałem się informacją o odwiedzinach artykułu. Niestety, nie ma informacji jaki artykuł osiągnął rekordową liczbę wyświetleń, czy informacji czy artykuł był dodatkowo promowany. Przykładowo dla strony tvs.pl widnieje informacja, że najlepszy artykuł ma 1 951 odsłon. Klikamy zobacz oferty, przeglądamy co wydawca ma do zaproponowania, a tam widnieje informacja, że oferta “Strona główna, dział zdrowie, 1 link, nofollow średnia liczba odsłon 1951”. Zakładam, że ta oferta miała tylko jedną publikację. W poprzedniej wersji strony były gwiazdki oznaczające średnią ilość publikacji, jednak ta opcja nie jest już dostępna.
 • wybór oferty – teoretycznie mamy jasno przedstawione, gdzie i jak długo artykuł będzie się wyświetlał. Jak się jednak okazuje, panuje tu całkowita dowolność wydawcy i jego dobra wola. Wielu wydawców tworzy pseudo kategorie, do których trafi artykuł. Standardem jest wrzucanie artykułów do kategorii “Bez kategorii”, “Inne”, “Pozostałe”, “Ciekawostki”,
 • Niektórzy wydawcy wrzucają artykuły do kategorii, która nie jest linkowana wewnętrznie,
 • Zdarza się również wrzucanie artykułów do kompletnie nieadekwatnej kategorii. Opublikowałem raz artykuł na temat firmy wnętrzarskiej – meble, aranżacja wnętrz itp. Wydawca tematyczny artykuł opublikował w kategorii “Wiara i Religia”. Po wysłaniu wiadomości do wydawcy otrzymałem informację, że “Kategoria jest adekwatna do artykułu”. Z tego co widziałem, większość artykułów na tej stronie “pchana” jest w tę właśnie kategorię,
 • W związku z powyższym brak tu możliwości dodawania wydawców na czarną listę, tak aby nie było sposobności do ponownej pomyłki,
 • Osobiście szczerze wątpię w uczciwość niektórych wydawców, niezależnie czy jest to duża firma, czy nie. Notorycznie zdarza się, że ktoś zapomni opublikować artykuł na stronie głównej, artykuł będzie krótszy, niż jest w ofercie lub zostanie wyświetlony w innym miejscu. Kolejny przykład – opublikowałem artykuł. Miejsce docelowe – slider. Jedna z najdroższych publikacji w ofercie. Whitepress wysyła informacje o tym, że wydawca opublikował artykuł. Wchodzę na stronę, szukam, szukam nic. Zaglądam w kod strony. Jest. Okazało się, że najdroższa publikacja zasłużyła na wyświetlanie się na przedostatnim miejscu w pokazie slajdów. Wydawca po kontakcie zapewnia, że jest to najlepiej klikalne miejsce na stronie,
 • Duże i drogie portale nie gwarantują ruchu na artykule. Przykład pierwszy z brzegu – zdrowie.tvn.pl – według danych Whitepress serwis ma grubo ponad milion wizyt miesięcznie – najlepsza publikacja w serwisie ma 79 (słownie siedemdziesiąt dziewięć) wyświetleń. Teoretycznie oferta jest oznaczona jako “Bez promocji”, jednak artykuł ma słabe statystyki. Inny przykład to strona wprost.pl. Widziałem konto, na którym artykuł na wprost za 2 000 złotych wygenerował około 20 kliknięć,
 • artykuły gościnne – artykuły mogą nie zostać opublikowane,
 • bardzo wiele osób korzysta z Whitepress i wiele ze stron zostało mocno zaspamowanych artykułami z linkami,
 • niektóre ceny za publikacje poszły mocno do góry – np. stronie wywrota.pl można było opublikować artykuł w cenie 70 netto, a teraz na najniższa cena to 262 złote,
 • w związku z powyższym, tworząc zlecenia publikacji dla innych osób np. w zespole, warto także wspomnieć o stawkach za artykuł. Szkoda, że brak informacji o zmianach cen,
 • W wielu przypadkach można znaleźć znacznie tańsze oferty, niż to co proponuje WhitePress. Przykładowo:
  • baby-shower.pl 280 netto, w Whitepress 402 netto,
  • polskatimes.pl 550 netto, w Whitepress 676 netto,
  • ceo.com.pl 300 netto, w Whitepress 322 netto,
  • dla mniejszych stron, o niższej jakości także można znaleźć tańsze artykuły np. 3gplay.pl 30 netto, w Whitepress 96,60 netto.

Ogólnie dla 822 stron, których ceny dostępne są w innych miejscach, aż 589 (71,6%) można znaleźć taniej. Największa różnica cenowa, według moich danych, wynosi 3 200 (trzy tysiące dwieście) złotych dla jednej publikacji. To wyjątkowo dużo, biorąc pod uwagę tak dużego pośrednika, jak WhitePress.

Czy warto korzystać z WhitePress’a?

Pomimo wielu wad, moim zdaniem warto korzystać z WhitePress’a, jednak trzeba uważać na wspomniane wyżej niebezpieczeństwa. Whitepress jest najbardziej zaawansowaną platformą w Polsce, posiada największą bazę oraz najlepszą jakość współpracy.

Do czego można wykorzystać platformę Whitepress?

 

Whitepress wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie do dywersyfikacji profilu linków w działaniach SEO i, moim zdaniem, jest to najodpowiedniejsza rola dla tego narzędzia. Dzięki platformie możemy pozyskiwać naprawdę bardzo dobre linki, które mają realne przełożenie na wyniki strony internetowej. W przypadku dużych projektów WhitePress jest kluczowym elementem w strategii link buildingu. Można to ująć inaczej: bez WhitePress’a w wielu przypadkach nie osiągnie się wysokich pozycji. Czy WhitePress jest dobrym narzędziem stricte do content marketingu? Jako samo narzędzie, niekoniecznie. Artykuły w wielu wypadkach nie będą generowały jakiś spektakularnych odsłon i przejść na stronę, jednak jako element szerszej kampanii reklamowej jest odpowiedni. W przypadku prowadzenia działań z większym budżetem, z nastawieniem na publikację na największym portalach, zdecydowanie lepiej jest bezpośrednio kontaktować się z wydawcami.

Krótkie podsumowanie

 

Portal WhitePress jest serwisem, który skupia wokół siebie największe grupy ludzi pracujących w Internecie. Zrzesza, m.in.: wydawców, reklamodawców, influencerów, a także wielu innych specjalistów z branży SEO oraz marketingu. Jak każde narzędzie powinno być wykorzystywane z głową, gdyż nie jest idealne i choć w pewnych zastosowaniach jest fenomenalne, w innych bywa ledwo odpowiednie. Warto pamiętać, że WhitePress niezależnie od funkcjonalności, jest głównie pośrednikiem, który zarabia na różnicy ceny publikacji przez wydawcę.

 

Gdyby ktoś potrzebował pomocy w korzystaniu z platformy WhitePress, serdecznie zapraszam do kontaktu. W ostatnim roku wydałem za pośrednictwem Whitepress jakieś 150 000 złotych i opublikowałem kilkaset artykułów sponsorowanych, więc mam jakieś pojęcie o działaniu platformy.

 

Zastrzeżenie końcowe

 

Cały powyższy tekst to moja opinia na temat platformy WhitePress i sposobu jej działania. Powstał on w celu usystematyzowania wiedzy na temat Whitepress oraz po to, aby każdy obecny i przyszły użytkownik portalu mógł wyrobić sobie pogląd na jego temat. Chciałbym zwrócić uwagę, że jestem tylko zewnętrznym użytkownikiem platformy i nie wiem, jakie dokładnie założenia znajdują się za rozwiązaniami stosowanymi na platformie. Dodatkowo, pomimo najszczerszych chęci, moja opinia może zawierać ewentualne błędy i przeinaczenia i ostatecznym podmiotem, który może udzielić wiążących informacji, jest firma WhitePress. Jak wspomniałem wyżej, opinia o Whitepress jest na tyle dokładna, na ile uznałem to za stosowne. Opinia może nie wyczerpywać ostatecznie tematu i właściwie nie powinna służyć jako podstawa do podejmowania decyzji biznesowych. Warto wspomnieć, że powyższy tekst nie został zlecony przez firmę Whitepress, za napisanie tego tekstu nie pobieram wynagrodzenia. W tekście mogą w przyszłości pojawić się jakieś linki reklamowe, jednak w momencie publikacji tekstu ich nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *